ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการประเมิน O-NET ปี 2553
รายบุคคล ป.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.26 KB
ระดับโรงเรียน ป.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.4 KB
รายบุคคล ม.3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.28 KB
ระดับโรงเรียน ม.3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.33 KB