ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการประเมิน O-NET ปี 2552
รายบุคคล ป.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.72 KB
ระดับโรงเรียน ป.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.8 KB
รายบุคคล ม.3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.36 KB
ระดับโรงเรียน ม.3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.12 KB