ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการประเมิน O-NET ปี 2551
รายบุคคล ป.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.57 KB
ระดับโรงเรียน ป.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.08 KB
รายบุคคล ม.3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.27 KB
ระดับโรงเรียน ม.3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.72 KB