ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการประเมิน LAS ปี 2552
รายงานรวมโรงเรียน ป.2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102.42 KB
รายงานระดับโรงเรียน ป.2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.43 MB
รายงานระดับบุคคล ป.2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.4 MB
รายงานรวมโรงเรียน ป.5 ไทย คณิต
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.5 KB
รายงานรวมโรงเรียน ป.5 วิทย์ อังกฤษ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.5 KB
รายงานระดับโรงเรียน ป.5 ไทย คณิต
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.1 MB
รายงานระดับโรงเรียน ป.5 วิทย์ อังกฤษ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.06 MB
รายงานรวมโรงเรียน ม.2 ไทย คณิต
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.08 KB
รายงานรวมโรงเรียน ม.2 วิทย์ ต่างประเทศ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51 KB