ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนที่มาศึกษาดูงาน
โรงเรียนที่มาศึกษาดูงาน

วัน เดือน ปี

โรงเรียน / หน่วยงาน

อำเภอ

จังหวัด

4 ธ.ค.2556 ร.ร.ชุมชนหนองสอวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
27 พ.ย.2556 ร.ร.น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
16 ต.ค.2556 ผอ.โรงเรียนร.ร.ศรีธาตุพิทยาคมและคณะ ศรีธาตุ อุดรธานี
10 ต.ค.2556 ผู้บริหารโรงเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 3 โกสุมพิสัย มหาสารคาม
5 ต.ค.2556 ผู้บริหารและคณะครู สพป.อุดรธานี เขต2 กุมภวาปี อุดรธานี
2 ต.ค.2556 ร.ร.บ้านนาสีนวล เจริญศิลป์ สกลนคร
2 ต.ค.2556 ร.ร.น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
2 ส.ค.2556 ผู้บริหารโรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1 เมือง จันทบุรี
12 ก.ค.2556 ร.ร.โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฏร์ส่งเสริม ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
4 มิ.ย.2556 ร.ร.บ้านนาโพธิ์ กุดรัง มหาสารคาม
29 พ.ค.2556 ร.ร.บ้านเชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
21 พ.ค.2556 ร.ร.บ้านเชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
11 ม.ค.2556 ร.ร.บ้านประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี
2 พ.ย. 2555 ร.ร.ชุมชนวังสะพุง วังสะพุง เลย
18 ก.ย.2555 ร.ร.คำโพนทองราษฎร์นิยม กมลาไสย กาฬสินธุ์
16 มิ.ย.2555 ร.ร.อนุบาลพรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ
23 มี.ค.2555 ร.ร.บ้านสะพุง น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
20 ม.ค.2555 ร.ร.ดงไร่ราษฏร์พัฒนา สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
20 ม.ค.2555 .ร.โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
16 พ.ย.2554 ร.ร.ขอนแก่นวิทยาเสริม ท่าคันโท กาฬสินธุ์

16 พ.ย.2554

ร.ร.หนองโนวิทยา

หนองกุงศรี

กาฬสินธุ์

16 พ.ย.2554

ร.ร.ดงสมบูรณ์ประชารัฐ

ท่าคันโท

กาฬสินธุ์

7 พ.ย.2554

ศน.สพป.มหาสารคามเขต1

เมือง

มหาสารคาม

21 ก.ค.2554

ร.ร.บ้านหนองกุงน้อย

สามชัย

กาฬสินธุ์

5 มี.ค.2553

ร.ร.ชุมชนกุงเก่าราฎร์ประสิทธิ์

ท่าคันโท

กาฬสินธุ์

20 ม.ค.2553

คณะศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม

เมือง

มหาสารคาม

25 ส.ค.2552

ร.ร.ชุมชนโพนพิทยาคม

คำม่วง

กาฬสินธุ์

20 มี.ค.2552

ร.ร.ชุมชนนาจารย์วิทยา

เมือง

กาฬสินธุ์

28 ม.ค.2552

ร.ร.กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง

เขาวง

กาฬสินธุ์

24 ก.ย.2551

ผู้บริหารโรงเรียน สพท.กาฬสินธุ์ เขต 3

กาฬสินธุ์

20 มิ.ย.2551

ร.ร.หนองหินวิทยาคาร

หนองกุงศรี

กาฬสินธุ์

27 มี.ค.2551

ร.ร.โคกเครือวิทยา

หนองกุงศรี

กาฬสินธุ์

7 มี.ค.2551

ร.ร.บ้านประดง

สอยดาว

จันทบุรี

7 มี.ค.2551

ร.ร.สมเด็จเจ้าพระยาอุปภัมถ์

สอยดาว

จันทบุรี

7 มี.ค.2551

ร.ร.วัดคลองพลู

เขาคิชฌกูฏ

จันทบุรี

7 มี.ค.2551

ร.ร.บ้านมะขาม

มะขาม

จันทบุรี

17 ธ.ค.2550

ร.ร.มิตรมวลชน5(บ้านไทยเจริญ)

ท่าคันโท

กาฬสินธุ์

8 พ.ย.2550

ร.ร.นาเรียงวิทยาคม

ร่องคำ

กาฬสินธุ์

3 ต.ค.2550

ร.ร.บ้านขามเรียน

บ้านไผ่

ขอนแก่น

6 ก.ย.2550

ร.ร.ดงสวางวิทยายน

เมือง

กาฬสินธุ์

6 ก.ย.2550

ร.ร.ชุมชนนามะเขือวิทยา

เมือง

กาฬสินธุ์

20 ก.ค.2550

ร.ร.บ้านหนองพะแนง

น้ำเกลี้ยง

ศรีสะเกษ

12 มิ.ย. 2550

ร.ร.บ้านหนองชุมแสง

หนองกุงศรี

กาฬสินธุ์

25 พ.ค. 2550

ร.ร.ชุมชนเปือยหัวดง

ลืออำนาจ

อำนาจเจริญ

24 พ.ค.2550

ร.ร.หนองแวงหนองจิกโนนสูง

พระยืน

ขอนแก่น

29 มี.ค.2550

ร.ร.บ้านหนองชุมแสง

หนองกุงศรี

กาฬสินธุ์

23 มี.ค.2550

ร.ร.คำใหญ่วิทยา

ห้วยเม็ก

กาฬสินธุ์

23 มี.ค.2550

ร.ร.ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์

ห้วยเม็ก

กาฬสินธุ์

7 มี.ค.2550

นิสิต ป.โท รุ่น พ.18
ม.มหาสารคาม

กันทรวิชัย

มหาสารคาม