ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เสียงเพลง...แห่งธรรม
เสียงเพลง...แห่งธรรม

รวมเพลงหลากชุด และ ดนตรีบรรเลง สงบ ไพเราะ

ที่

ชื่อเพลง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

ค่าน้ำนม.MP3 สุนารี ราชสีมา

002

Mother คำว่า..แม่

003

Mother คำว่า..แม่ (ขับร้องโดยเด็ก)

004

น้ำตาแม่

005

สำนึก (เพลงเพื่อคุณแม่) ร้องโดยโจโฉ

006

สองมือแม่ อ้อย กระท้อน

007

เพลงไตรสรณคมน์

008

พุทธคุณ (โยธิน พรหมดี)

009

เพลงอมตะ ขับร้องโดย อลิสา ฉัตรานนท์

010

เพลงองค์ใดพระสัมพุทธ

011

เพลงมรณานุสติ

012

เพลงพาหุง

013

บทเพลงแผ่เมตตา

014

คาถาชินบัญชร

015

บทเพลงนโมตัสสะ

เพลงชุด Heart Sutra เปิดใจ สู่ใจ
โดย มูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม

ที่

ชื่อเพลง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

เปิดใจ

002

ด้วยใจศรัทธา

003

พรุ่งนี้...คือวันนี้

004

ความฝันเป็นของเรา

005

สูตรแห่งใจ(ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร)

เพลงธรรมะ ชุด พุทธานุภาพ
แผ่นพลิ้ว เพลงธรรม... นำสุข (อ.ชินกร ไกรลาศ, ยุพิน แพรทอง, ครูสลา คุณวุฒิ เป็นต้น)

ที่

ชื่อเพลง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

พุทธธรรม (เดิม)

002

พุทธานุภาพ

003

เมืองกังวล

004

พระรัตนตรัย

005

พุทธธรรม

006

ที่พึ่งใจ

007

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

008

วิสาขบูชา

009

ร่มอาราม

010

เกิดมาพึ่งกัน

011

หนึ่งในร้อย

012

คน

013 โลกคือละคร

014 อ้อมอกแม่้

015 ค่าน้ำนม

016 พุทธมามกะ

017 เงินซื้อลมหายใจไม่ได้

เพลงธรรมะ ชุด 1.(mp3)

ที่

ชื่อเพลง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

นะโมตัสสะ

002

องค์ใดพระสัมพุทธ

003

ศีลห้า

004

มีธรรม

005

บูชา

006

พุทธธรรม

007

ทัพธรรม

008

พุทธมามะกะ

009

ทำวันนี้ให้ดี

010

อัญชลี

011

ศาสดา

012

ธัมโม

013

ธารธรรม

014

ธรรมจาริก

015

คุณธรรม

016

พุทธังทำดี

017

นั่งสมาธิ

018

วันวิสาขบูชา

019

เมื่ออยู่ในท้องแม่

020

ธรณีกรรแสง

021

แผ่เมตตา

022

เพลงพาหุง

023

ธัมมัง หะเว รักขะติ
024 พระพิชิตมาร
025 สวดมนต์อินเดีย
026 ไตรสรณคมน์ (อินเดีย)
027 พระรัตนตรัย