ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลอนธรรมะ
กลอนธรรมะ
รวมบทกลอนเกี่ยวกับธรรมะ
Topic 14379  คือคนดีที่มีค่า
Topic 14365  หมดราคะ โทสะ โมหะแล้ว
Topic 14252  ครูคือใคร
Topic 1787  บทกลอนสอนธรรม
Topic 1691  ธรรมริมทาง
Topic 1667  เมื่อมนุษย์...มีหิริ-โอตะปะ
Topic 1666  มาอ่านกลอนธรรมนำสอนตอนเย็นย่ำ
Topic 1665  เมื่อความอยากเป็นกิเลสจากความคิด
Topic 1664  ธรรมะทำใจ ทำให้สงบ
Topic 1663  วิชชุมมาลาฉันท์
Topic 1662  กิเลิสหนา ตัณหามาก ยากหลุดพ้น
Topic 1661  ชีวิตคน...บนโลก...มีโศกสุข
Topic 1660  นางมณโฑ ดอกมณฑา และหมาแก่
Topic 1659  ด้วยกรรมนั้น ใครก่อ ต้องรอรับ
Topic 1658  กรรมดีมีมา
หน้า: [1] 2 3 ... 11   ขึ้นบน