ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการประเมิน O-NET ปี 2554
ผลการประเมิน O-NET ป.6 ปี 2554
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.77 KB
ผลการประเมิน O-NET ม.3 ปี 2554
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.44 KB