ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
โรงเรียนยางอู้มวิทยาคารจัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความดีและรวมพลังแห่งความภักดีถวายควมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2559,14:43   อ่าน 1029 ครั้ง