ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ทํัศนศึกษา ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2559  ในวันที่  5  มกราคม  2560  โดยเข้าดูงานมหัศจรรย์พันธุ์ไม้ อาลัยพ่อหลวง  จังหวัดขอนแก่น  โฮงมูลมังขอนแก่น  วัดหนองแวงพระอารามหลวง  และเขื่อนอุบลรัตน์
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2560,11:14   อ่าน 1427 ครั้ง