ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 26  มิถุยายน 2560  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคารได้นำนักเรียนส่วนหนึ่งเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของอำเภอท่าคันโท ร่วมกับสถานศึกษาอื่นภายในอำเภอท่าคันโท
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2560,10:36   อ่าน 482 ครั้ง