ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันภาษาไทย ปี 2560
โรงเรียนยางอู้มวิทยาคารจัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 25560  ขึ้นในวันที่  27  กรกฎาคม  2560  ที่หอประชุมใหญ่โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร  มีกิจกรรมกรรมการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น  นิทรรศการทางวิชาการ  การแสดงดนตรีบนเวที 
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2560,14:27   อ่าน 711 ครั้ง