ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลี้ยงรับ - เลี้ยงส่งบุคลากรในโรงเรียน
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคารจัดเลี้ยงรับ เลี้ยงส่งบุคลากรในโรงเรียนที่ย้ายเข้า 2 ท่านคือ คุณครูจีระศักดิ์ ทองคำ และคุณครูอนงค์ พุธพาลี ย้ายออก 1 ท่านคือคุณครูกฤษณา โพธิ์บุญปลูก รับครูพี่เลี้ยงเด็ก คุณครูเนตรนภา แสนตะรัตน์  พนักงานธุรการโรงเรียนนางสาวอภิรมย์ บุรีสาร
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2558,00:00   อ่าน 1238 ครั้ง